Kërko

Foto Galeria

     
Foto të ndryshme te Xhamisë dhe Fshatit Stançiq   Foto: Takimet e Stançiqit 2009   Foto: Takimet e Stançiqit 2010, 2011, 2012  
           
       
Foto: Xhamia e Stançiqit, Shtator 2014   Foto: Fshati Stançiq, 2014      

 

 

 

 

 

Lajme & Ngjarje

Kumunikatë
Shoqata jo qeveritare "Amaneti i Vendëlindjes"- Stançiq, është shoqatë jo-për përfitim, sipas definimit të dhënë në nenin 5.2 dhe 6 të Ligjit Nr. 03/L-134 Për Lirinë e Asociimit në Organizatat Joqeveritare në Republikën e Kosovës.
Më shumë

Revista e Shkencave shoqërore "Vizione"
Revista Vizione ka pasur nje sukses të jashtëzakonshëm me 11 botimet e deritanishme.

Më shumë

Asociacioni i Intelektualëve "Klubi Demokratik"
g

Më shumë