Kërko
LAJME  
Emision dokumentar - kushtuar Dëshmorit Nezir Demiri (Apaçi) me preardhje nga fshati Satançiq - Gjilan
Në Universitetin “Shën Kirili dhe Metodi “ në Shkup, doktoroi Mr. Drita N. Maliqi
Ratifikimin e Marreveshjes per Hapjen e Pikes se Re Kufitare te Perbashket per Udhetim Rrugor Nderkombetar ne mes dy vendeve Stanciq-Belanoc, ndermjet Qeverise se Republikes se Kosoves dhe Qeverise se Republikes se Maqedonise.
Të nderuar qytetar të regjionit të Karadakut, Qeveria e Republikës së Maqedonisë po e pengon ndërtimin e kalimit kufitar Stançiq - Bellanoc si dhe ndërtimin e rrugës Bellanoc - Sllupçan.

Me 1 Shtator 2012 filloi ndertimi i Shkolles Fillore te Fshatit Stançiq.

A do të hapet kalimi kufitar Stançiq – Bellanoc (Gjilan - Kumanove)
...................................................................................................

Fshati Stançiq ka një histori të begatshme në të kaluarën e tij. Në këtë rubrikë mund të lexoni shkrime rreth ngjarjeve më të rëndësishme që kanë lidhëshmëri me personalitet dhe ngjarjet nga ky fshat.

Kjo rubrikë do të begatohet me shkrimet e dërguara të atyre që kanë të dhëna të faktografike dhe të argumentuara.

 

Lagjet që me shumë vite me krenari e ruajnë idenditetin e tyre janë; Lagjet e Muçajve, Hoxhajve, Bilallve, Zymerajve, Toplanëve, Mustafëve, Jahive, Ukajve, Azemve, Selmanëve, Jezercalive, Drumajve, Bajralive, Zlakuqani i poshtëm etj.

Kjo rubrikë do të begatohet me letrat e dërguara të atyre që kanë të dhëna të nevojshme për lagjet e tyre.

Me informatat e dërguara, në një të ardhme edhe fshati Stançiq do ketë një Libër mongrafik.

 

1. Me ndërtimin e Xhamisë brenda dy muaj, prej 19 korrik deri më 19 shtator të vitit 2008, fshati Stançiq u bë vendbanim me adresë, me vendtakim fetaro islam për të gjithë ata që e duan vendlindjen e vet dhe vendlindjen e prindërve të tyre.
2. Nëse realizohet projekti për ndërtimin e shkollës në f. Stançiq dhe vënja në fuksion të sërishëm të saj, edhe me ndihmën finanasiare të Komunës së Gjilanit, Drejtorisë për arsim dhe të Minstrisë për arsim, do të krijon një besim shumë të madh, për kthimin e edhe të shumë fshatarëve të kësaj ane, të cilët momentalisht janë me banim të përkoshëm në Gjilan, Kumanovë, Shkup dhe gjetiu. Ndoshta me ndërtimin e shkollës do jetë edhe një motivim shtesë për t'u rikthyer jeta për banim normal të fëmijëve edhe në këtë fshat kufitar të Karadakut të Gjilanit 

3. Projekti lokal për ndërtimin e rrugës që do të lidhte lagjet e Fshatiit Stançiq - nevojë elementare për kthimin e jetës në fshat. Me ndërtimin e kësaj rruge të fshatit, do krijohet një lidhje funksiionale e komunikimit edhe me vendbanimet kufitare që i takojnë Komunës së Vitisë.

 

Kjo rubrikë do të begatohet edhe me letrat e dërguara nga studentët, nga intelektualët, nga sportistët, artistëtët etj

Përmes kësaj rubrike do të krijohet një pasqyrë e biografive të profesorëve, të doktorave të shkencës, mjekëve, mësuesve, sportistëve dhe njerëzve të kulturës që kanë preardhjen nga fshati Stançiq

 
 

Biznesi nuk ekziston në izolim por ekziston brenda përbrenda kufijve te shoqërisë dhe atyre që njihen më mirë në mes veti.

Kontaktoni me web faqen e vendëlindjes tuaj, Dërgoni të dhënat e firmave tuaja.

Keni kujdesë në 5 aspekte të sjelljeve etike; Ndershmëria: Trajtoni të tjerët ashtu si ke dëshirë të tjerët me të trajtua ty; Serioziteti: Konsumatori duhet të llogarit që ju dhe produkti apo shërbimi juaj do të jetë në rregull; Mirësjellja: Bëhu i sjellshëm, miqësor dhe i dashur; Respekt: Konsideroi njerëzit tjerë si të vlefshëm dhe të rëndësishëm; Komunikimi: Trego respekt për të tjerët dhe vetveten duke përdorur gjuhën e duhur.

 
Rubrikë e cila përmbledh vlerat etiko-morale të fesë Islame, të përcjella tek i gjithë njerëzimi nëpërmjet Profetit të mëshirës, Muhammedit, a.s, i cili përmbushi vyrtytet e larta morale, ftoi njerëzimin në paqe dhe promovoi tolerancë; thirrja e tij ishte për t'u formuar personaliteti i njeriut nën hijën e mësimeve të shenjta të Kur'anit dhe fjalës profetike, që njeriu të ketë një karakter islam, i cili mbledh në vete të gjitha vlerat që kur gërshetohen në mes vete paraqesin figurën sublime të muslimanit të mirëfilltë: paqë për vete, paqë për të tjerët.
 
Rubrika e mërgimtarëve do të plotësohet me të arriturat, kontributet dhe hallet e tyre ku punojnë dhe veprojnë përkosisht. Kjo rubrikë do të begatohet me letrat e dërguara të atyre që jetojnë në vendet të ndryshme të botës e që kanë preardhje nga f. Stançiq
 

I takojmë Komunës së Gjilanit.
Në pritje të Projektit qeveritar dhe ndërkombëtar, Hapja e pikës Kufitare Stançiq - Belanocë, Kosovë - Maqedoni, përmes rrugës regjionale ku do lidheshin dy qytet, Gjilani dhe Kumanova.  

 

Takimet tradicionale të Stançiqit do të mbahen çdo vit, të premten e fundit të muajit korrik.

Takimi do të fillojë me faljen e namazit të Xhumasë.
Pas namazit të Xhumasë, secili në aranzhman të vetin familjar mund të i vizitojnë lagjet e veta prej ku e kanë preardhjen.

 
Lajme & Ngjarje

Kumunikatë
Shoqata jo qeveritare "Amaneti i Vendëlindjes"- Stançiq, është shoqatë jo-për përfitim, sipas definimit të dhënë në nenin 5.2 dhe 6 të Ligjit Nr. 03/L-134 Për Lirinë e Asociimit në Organizatat Joqeveritare në Republikën e Kosovës.
Më shumë

Revista e Shkencave shoqërore "Vizione"
Revista Vizione ka pasur nje sukses të jashtëzakonshëm me 11 botimet e deritanishme.

Më shumë

Asociacioni i Intelektualëve "Klubi Demokratik"
rg

Më shumë