Kërko

Etika Fetare Islame

Rubrikë e cila përmbledh vlerat etiko-morale të fesë Islame, të përcjella tek i gjithë njerëzimi nëpërmjet Profetit të mëshirës, Muhammedit, a.s, i cili përmbushi vyrtytet e larta morale, ftoi njerëzimin në paqe dhe promovoi tolerancë; thirrja e tij ishte për t'u formuar personaliteti i njeriut nën hijën e mësimeve të shenjta të Kur'anit dhe fjalës profetike, që njeriu të ketë një karakter islam, i cili mbledh në vete të gjitha vlerat që kur gërshetohen në mes vete paraqesin figurën sublime të muslimanit të mirëfilltë: paqë për vete, paqë për të tjerët.

 

Xhamia e Batincës - Karshiakë 1995

Aktivitetet në mbrotje të Xhamisë në lagjën e boshnjakëve në Lubosh - Batincë - Karshiakë (21 Qeshor 1995)

 

 

 

 

Intervistë me Dr. Nazmi Maliqin Profesor ne UEJL dhe Kryetar i Unionit te Inteligjencës Shqiptare në Maqedoni
TË JEMI PRAKTIKUES TË SINQERTË TË ISLAMIT
“Le të angazhohemi që asnjëherë mos ta kuptojmë Islamin sipas qejfit, por dhashtë Zoti që gjithmonë të jemi të rreshtuar sipas porosive kuranore”
 

 

Video

Hapja Solemne e Xhamisë së Fshatit Stançiq, 19 Shtator 2008

Pjesa e Parë

 

Pjesa e Dytë

Pjesa e Tretë
 
Pjesa e Katërt

Pjesa e Pestë

 

Klubi ELITA-Dr.Nazmi Maliqi- Debat Shkencor "Mesim Besim" 2006

 

 

 

Lajme & Ngjarje

Kumunikatë
Shoqata jo qeveritare "Amaneti i Vendëlindjes"- Stançiq, është shoqatë jo-për përfitim, sipas definimit të dhënë në nenin 5.2 dhe 6 të Ligjit Nr. 03/L-134 Për Lirinë e Asociimit në Organizatat Joqeveritare në Republikën e Kosovës.
Më shumë

Revista e Shkencave shoqërore "Vizione"
Revista Vizione ka pasur nje sukses të jashtëzakonshëm me 11 botimet e deritanishme.

Më shumë

Asociacioni i Intelektualëve "Klubi Demokratik"

Më shumë