Kërko

E duam vendëlindjen e duam Kosovën

I takojmë Komunës së Gjilanit.Në pritje të Projektit qeveritar dhe ndërkombëtar, Hapja e pikës Kufitare Stançiq - Belanocë, Kosovë - Maqedoni, përmes rrugës regjionale ku do lidheshin dy qytet, Gjilani dhe Kumanova. 

 

Video

Klubi ELITA-Dr.Nazmi Maliqi-"Kosova nje realitet historik" Shkurt, 2008

Pjesa e Pare

 

Pjesa e Dyte

     

Pjesa e Trete

 

Pjesa e Katert

Lajme & Ngjarje

Kumunikatë
Shoqata jo qeveritare "Amaneti i Vendëlindjes"- Stançiq, është shoqatë jo-për përfitim, sipas definimit të dhënë në nenin 5.2 dhe 6 të Ligjit Nr. 03/L-134 Për Lirinë e Asociimit në Organizatat Joqeveritare në Republikën e Kosovës.
Më shumë

Revista e Shkencave shoqërore "Vizione"
Revista Vizione ka pasur nje sukses të jashtëzakonshëm me 11 botimet e deritanishme.

Më shumë

Asociacioni i Intelektualëve "Klubi Demokratik"
Web - faqja e Shoqatës së Intelektualëve Shqiptarë "Klubi Demokratik"rg

Më shumë