Kërko

Monografi e lagjeve të fshatit

Lagjet e Muçajve, Hoxhajve, Bilallve, Zymerajve, Toplanëve, Mustafve, Ukajve, Azemve, Selmanve, Zlakuqanëve, Jezercve, Drumajve, Bajralive, Zlakuqani i posht;mkanë etj. Kjo rubrikë do të begatohet edhe me letrat e dërguara të atyre që kanë të dhëna për lagjet e tyre, ku kanë jetuar prindërit e tyre.

     
Krushqit e dasmorit Nexhip Maliqi, Stanqiq, 1960   Shtëpia e Nexhip Maliqit e ndërtuar në vitin 1930   Shtëpia e Nexhip Maliqit 2   Bunari i Jezercëve i nxjerrur në vitin 1869
             
     
Shtepia e Mola Hamitit, hoxhës të fshatit   Shtëpi në lagjen e Drumajve   Gurra e Drumajve   Shtëpi në lagjen e Bajralive
             
     
Shtëpi ne lagjen e Bajralive 2   Shtëpia e Qazimit te Isufit   Shtëpia e Xhelilit, Toplanë, Stançiq   Shtepia e Hashimit, Toplane
             
     
Shtepitë e vellëzerve Shabani, Toplane   Lagja e Azemve   Lagjejë e Muqajve   Pejsazh malor. Lagjeja e Mustafëve
Lajme & Ngjarje

Kumunikatë
Shoqata jo qeveritare "Amaneti i Vendëlindjes"- Stançiq, është shoqatë jo-për përfitim, sipas definimit të dhënë në nenin 5.2 dhe 6 të Ligjit Nr. 03/L-134 Për Lirinë e Asociimit në Organizatat Joqeveritare në Republikën e Kosovës.
Më shumë

Revista e Shkencave shoqërore "Vizione"
Revista Vizione ka pasur nje sukses të jashtëzakonshëm me 11 botimet e deritanishme.

Më shumë

Asociacioni i Intelektualëve "Klubi Demokratik"
g

Më shumë