Kërko

Intelektualët, profesorët, doktorët, artistët, sportistët në të kaluarën dhe të ardhmen dhe të tashmen e fshatit

Kjo rubrikë do të begatohet edhe me letrat e dërguara nga studentët, nga intelektualët, nga sportistët, artistëtët etj

Përmes kësaj rubrike do të krijohet një pasqyrë e biografive të profesorëve, të doktorave të shkencës, mësuesve, sportistve dhe dhe njerëzve të lulturës që kanë preardhjen nga fshati Stançiq.

►Nazmi MALIQI, biografia dhe bibliografia

Nazmi Maliqi ka lindur më 18 mars 1957 në fshatin Stançiq komuna e Gjilanit, Kosovë. Prej shtatorit të vitit 1962, si fëmi, me familjen e tij u shpërnugulën në Kumanovë. 
Shkollimin fillorë e ka mbaruar në Sh.f. “Bajram Shabani” në Kumanovë, ndërsa atë të mesëm në gjimnazin e Kumanovës Studimet i ka filluar në vitin 1976/1977 në Akademinë Ushtarake në Beograd dhe i ka mbaruar në vitin 1980, ..

më shumë >>>

►Nazmi MALICHI, Curriculum Vitaet

Family name: Malichi
First names: Nazmi
Date of birth: 18 March 1957, village Stancich, Gjilan, Republic of Kosova
Nationality: Albanian
Lives in Kumanovo and in Skopje, Republic of Macedonia

He is a full-professor at the Faculty of Political Science and International Relations at the FON University- Skopje.

more >>>

VIDEO

Nazmi Maliqi, Simposium Shkencor, TV 24 Turqi

Pjesa e Pare
 
Pjesa e Dyte
 
Pjesa e Trete
Lajme & Ngjarje

Kumunikatë
Shoqata jo qeveritare "Amaneti i Vendëlindjes"- Stançiq, është shoqatë jo-për përfitim, sipas definimit të dhënë në nenin 5.2 dhe 6 të Ligjit Nr. 03/L-134 Për Lirinë e Asociimit në Organizatat Joqeveritare në Republikën e Kosovës.
Më shumë

Revista e Shkencave shoqërore "Vizione"
Revista Vizione ka pasur nje sukses të jashtëzakonshëm me 11 botimet e deritanishme.

Më shumë

Asociacioni i Intelektualëve "Klubi Demokratik"

Më shumë