Kërko

Me 1 Shtator 2012 filloi ndertimi i Shkolles Fillore te Fshatit Stançiq.

Me vet kontributin e fshatarëve filluan punët për ndërtimin e Shkollës Fillore në Fshatin Stançiq. Finalizimi i procedurave për ndërtimin e shkollës ka një obligim ligjor, që është në kompetencë të Komunës së Gjilanit.

Ligji Nr. 03/L-068 , PËR ARSIMIN NË KOMUNATE REPUBLIKËS SË KOSOVËS, http://www.masht-gov.net

 
Foto nga Shkolla e vjetër e Fshatit Stançiq 2008   Pamje nga Projekti i ri i Shkollës së Fshatit Stançiq 2010

 

Pamje nga punimet e Shkollës së Fshatit Stançiq - Shtator, 2012

Ne vitin 1959 shkolla katervjeçare e fshatit Stançiq kishte 85 nxënës të rregullt

   
     
 
     
 
     
 
Lajme & Ngjarje

Kumunikatë
Shoqata jo qeveritare "Amaneti i Vendëlindjes"- Stançiq, është shoqatë jo-për përfitim, sipas definimit të dhënë në nenin 5.2 dhe 6 të Ligjit Nr. 03/L-134 Për Lirinë e Asociimit në Organizatat Joqeveritare në Republikën e Kosovës.
Më shumë

Revista e Shkencave shoqërore "Vizione"
Revista Vizione ka pasur nje sukses të jashtëzakonshëm me 11 botimet e deritanishme.

Më shumë

Asociacioni i Intelektualëve "Klubi Demokratik"

Më shumë