Marreveshje per Hapjen e Pikes se Re Kufitare

Ratifikimin e Marreveshjes per Hapjen e Pikes se Re Kufitare te Perbashket per Udhetim Rrugor Nderkombetar ne mes dy vendeve Stanciq-Belanoc, ndermjet Qeverise se Republikes se Kosoves dhe Qeverise se Republikes se Maqedonise.

Ratifikimin e Marreveshjes per Hapjen e Pikes se Re Kufitare te Perbashket per Udhetim Rrugor Nderkombetar ne mes dy vendeve Stanciq-Belanoc, ndermjet Qeverise se Republikes se Kosoves dhe Qeverise se Republikes se Maqedonise, te nenshkruar ne Gllobocice me 24
qershor 2013 dhe te pranuar ne Zyren e Presidentit te Republikes se Kosoves me date 06 gusht 2013.

Suksesi i diplomacisë funksionale ndërfqinjësore, Kosovë – Maqedoni

Ratifikimi i marrëveshjes për hapjen e kufirit Stançiq – Bellanoc, Rruga magjistrale Gjilan – Kumanovë është e një rëndësie të veçantë, Nëse arrihet që ky korridor të arsytohet drejt në forumet ndërkombëtare, do të jetë ky një projekt shumë i madh dhe i rëndësishëm, jo vetëm për Malësinë e Karadakut, por edhe më gjerë, ngaqë me këtë korridor, që mendohet të përshkohet përmes bukurive malore të Karadakut, synohet që të lidhet Kosova me korridorin e dhjetë dhe më vazhdimësi pastaj edhe me Kooridorin 4.

Megjithatë duke menduar rrugët si perspektivë për ekzistencë, rruga aq e përfolur për të kaluar nëpër Grykën e Karadakut me dekada është kuptuar shpëtim, gjallëri dhe frymë shpresëdhënëse e këtyre viseve malore. Prof.Dr. Nazmi Maliqi