Projekte dhe perspektiva

1. Me ndërtimin e Xhamisë brenda dy muaj, prej 19 korrik deri më 19 shtator të vitit 2008, fshati Stançiq u bë vendbanim me adresë, me vendtakim fetaro islam për të gjithë ata që e duan vendlindjen e vet dhe vendlindjen e prindërve të tyre.

2. Nëse realizohet projekti për ndërtimin e shkollës në f. Stançiq dhe vënja në fuksion të sërishëm të saj, edhe me ndihmën finanasiare të Komunës së Gjilanit, Drejtorisë për arsim dhe të Minstrisë për arsim, do të krijon një besim shumë të madh, për kthimin e edhe të shumë fshatarëve të kësaj ane, të cilët momentalisht janë me banim të përkoshëm në Gjilan, Kumanovë, Shkup dhe gjetiu. Ndoshta me ndërtimin e shkollës do jetë edhe një motivim shtesë për t’u rikthyer jeta për banim normal të fëmijëve edhe në këtë fshat kufitar të Karadakut të Gjilanit.

3. Projekti lokal për ndërtimin e rrugës që do të lidhte lagjet e Fshatiit Stançiq – nevojë elementare për kthimin e jetës në fshat. Me ndërtimin e kësaj rruge të fshatit, do krijohet një lidhje funksiionale e komunikimit edhe me vendbanimet kufitare që i takojnë Komunës së Vitisë. 

Projekti i realizuar i Xhamisë së Stançiqit
Projekti i tanishëm për ndërtimin e shkollës se Fshatit Stançiq